1 / 2
2 / 2

Đã có bằng tốt nghiệp hệ ĐH liên thông chính quy, VLVH khóa 2008, đợt 2

Tin tức — vào November 8, 2011 lúc 5:06 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đã có bằng tốt nghiệp của sinh viên:

Đại học liên thông (Chính quy, Vừa làm vừa học) khóa 2008 tại Học viện Cơ sở

1. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ PHÁT BẰNG

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở Tp. Hồ Chí Minh – Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Q.9, Tp. Hồ Chí Minh.

3. THỜI GIAN: Dự kiến ngày 26/11/2011 (thứ bảy)