1 / 2
2 / 2

Chương trình học liệu mở trực tuyến về Internet

Tin tức, Tin tức - Sự kiện — vào May 30, 2021 lúc 12:14 pm

Vừa qua, VNNIC – đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đã triển khai dự án mang tính xã hội và phi lợi nhuận VNNIC Internet Academy.

VNNIC Internet Academy có hệ thống học liệu mở online về Internet được cung cấp tại: https://academy.vnnic.vn. Chương trình cung cấp kiến thức cơ bản, chuyên sâu về Internet và công nghệ cho sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Điện tử, Viễn thông, …và cộng đồng người dùng Internet Việt Nam.

VNNIC Internet Academy là nơi quy tụ các chuyên gia về Internet trong và ngoài nước để cùng xây dựng và cung cấp cho cộng đồng Internet Việt Nam những kiến thức mới nhất, thiết thực nhất; góp phần xây dựng, phát triển mạng Internet Việt Nam cũng như các nền tảng sử dụng công nghệ Internet.

Các kiến thức, công nghệ đều được các chuyên gia của VNNIC sàng lọc, nghiên cứu, trải nghiệm đúc kết để xây dựng lên các bài giảng cung cấp cho cộng đồng. Với quan điểm mở, liên kết cùng phát triển trong thời gian tới VNNIC cũng mong muốn kết nối được với nhiều chuyên gia trong cộng đồng có cùng mục tiêu, khát vọng chia sẻ tri thức liên quan đến Internet phục vụ cộng đồng ngày một tốt hơn.

Là dự án mang tính xã hội và phi lợi nhuận, VNNIC Internet Academy mong muốn tạo môi trường thuận lợi thu hút mọi cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp tham gia đóng góp, khai thác các tài nguyên tri thức số hóa của Việt Nam, góp phần xây dựng một môi trường Internet ngày càng an toàn hơn, hữu ích hơn.