1 / 2
2 / 2

Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2018

Tin tức — vào July 16, 2018 lúc 10:59 am

Từ ngày 19/7/2018  thí sinh sẽ chính thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy; cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.

Thí sinh chỉ được điều chỉnh 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu Đăng ký xét tuyển.

 1. Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến:
  • Thời gian quy định: Từ 8:00 ngày 19/7/2018 đến 17:00 ngày 26/7/2018;
  • Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi;
  • Tài liệu hướng dẫn chi tiết dành cho thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến: Tài liệu hướng dẫn điều chỉnh đăng ký xét tuyển trực tuyến.
 2. Điều chỉnh bằng Phiếu đăng ký xét tuyển:
  • Thời gian quy định: Từ 8:00 ngày 19/7/2018 đến 17:00 ngày 28/7/2018;
  • Theo phương thức này, thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi;
  • Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký xét tuyển và nộp trực tiếp tại điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Tài liệu hướng dẫn chi tiết dành cho thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng Phiếu đăng ký xét tuyển: Tài liệu hướng dẫn điều chỉnh đăng ký xét tuyển bằng Phiếu đăng ký xét tuyển.

♦ Kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và đề nghị điều chỉnh sai sót:

  • Chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng Phiếu đăng ký xét tuyển;
  • Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và đề nghị điều chỉnh sai sót giữa kết quả điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống với thông tin trên Phiếu đề nghị đăng ký điều chỉnh nguyện vọng (nếu có);
  • Thời gian quy định: Trước 17:00 ngày 30/7/2018 tại điểm thu nhận hồ sơ.