1 / 2
2 / 2

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2017 – 2022 CỦA HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HƯỚNG TỚI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Tin tức — vào September 6, 2017 lúc 2:35 pm

– Ngày 11/8 vừa qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Chiến lược phát triển Khoa học Công nghệ (KHCN) giai đoạn 2017 – 2022, theo đó, hoạt động KHCN sẽ đóng vai trò nòng cốt trong sự phát triển của Học viện và hỗ trợ cho việc đổi mới chương trình đào tạo để đáp ứng các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

– Bản chiến lược phát triển KHCN mới được ban hành đã xác định rõ mục tiêu của hoạt động KHCN trong 5 năm tới đó là phát triển các bài báo khoa học trong nước và quốc tế cả số lượng và chất lượng, đặc biệt là các bài báo thuộc danh mục ISI và Scopus; Hình thành một số sản phẩm, dịch vụ KHCN thương mại hóa, chiếm lĩnh được thị trường, tạo sự phát triển bền vững; hoạt động KHCN đóng vai trò nòng cốt cho sự phát triển của Học viện và hỗ trợ cho việc đổi mới chương trình đào tạo để đáp ứng các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

– Một số hướng nghiên cứu trọng tâm được bản chiến lược chỉ rõ, đó là:

1. Trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, an toàn thông tin, điện tử, viễn thông, đa phương tiện:

– Nghiên cứu các công nghệ mới phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0; phát triển lĩnh vực học máy và ứng dụng, trí tuệ nhân tạo, khai thác dữ liệu lớn, xử lý tri thức; nghiên cứu các hệ phân tán, tính toán hiệu năng cao, điện toán đám mây; nghiên cứu về xử lý ảnh, tiếng nói, ngôn ngữ tự nhiên; an toàn và bảo mật thông tin.

– Phát triển các sản phẩm ứng dụng di động, sản phẩm phục vụ chính phủ điện tử, ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, đô thị thông minh; phát triển sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) xanh; nghiên cứu công nghệ đa phương tiện, công nghệ thực tại ảo, thực tại tăng cường và ứng dụng; nghiên cứu phát triển các sản phẩm đa phương tiện.

– Nghiên cứu thiết kế các thiết bị và linh kiện công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT), vi mạch điện tử tích hợp (IC), các hệ thống nhúng; nghiên cứu thiết kế các thiết bị đầu cuối điện tử, thiết bị viễn thông thế hệ mới, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; nghiên cứu các công nghệ truyền thông thế hệ mới; nghiên cứu tối ưu hóa mạng viễn thông và Internet; nghiên cứu các công nghệ truyền dẫn, phát sóng, phát thanh, truyền hình tiên tiến, hiện đại; phát triển các hệ thống đo lường điều khiển tự động có độ chính xác cao.

2. Trong lĩnh vực Kinh tế và quản lý:

– Nghiên cứu về nền kinh tế số, ứng dụng CNTT, Internet trong hoạt động quản trị doanh nghiệp; nghiên cứu đánh giá tác động chính sách quản lý nhà nước, nghiên cứu đánh giá thị trường viễn thông, CNTT và truyền thông Việt Nam; nghiên cứu các hoạt động quản trị và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và CNTT; nghiên cứu khoa học marketing, kinh doanh điện tử (e-business); nghiên cứu các phương pháp kế toán quản trị hiện đại; nghiên cứu ứng dụng khoa học tài chính trong vận hành kinh tế vĩ mô, vi mô trong lĩnh vực CNTT và truyền thông, quản trị rủi ro, mua bán sáp nhập doanh nghiệp; nghiên cứu các chuẩn mực kế toán tài chính hiện đại;

– Nghiên cứu đổi mới mô hình hoạt động, hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy và xây dựng cơ chế, chính sách nhằm phát triển Học viện.

3. Trong lĩnh vực Khoa học cơ bản:

– Nghiên cứu các lĩnh vực toán ứng dụng và tính toán; nghiên cứu thiết kế các bộ thí nghiệm vật lý, mô phỏng các thí nghiệm vật lý để hỗ trợ giảng dạy lý thuyết trên giảng đường.

– Được biết, để triển khai Chiến lược Khoa học Công nghệ trong giai đoạn 2017 – 2022, Học viện cũng đã đề ra các giải pháp chủ yếu để thực hiên chiến lược Khoa học Công nghệ như đổi mới cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ (đổi mới cơ chế tài chính, xây dựng quỹ Khoa học Công nghệ…), phát triển đội ngũ cán bộ khoa học (chế độ đãi ngộ à thu hút nhân tài, xây dựng các Lab nghiên cứu …), tăng cường công tác thông tin khoa học và công nghệ (đầu tư mua sắm, phát triển nguồn lực thông tin Khoa học và Công nghệ, tăng cường ứng dụng CNTT…).