Thủ Tục Nhập Học Đại học chính quy khóa 2019 HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh


Thủ Tục Nhập Học Đại học chính quy khóa 2019

  1. Hồ sơ nhập học
  2. Hồ sơ minh chứng hưởng chế độ ưu tiên
  3. Kinh phí nhập học