Thủ Tục Nhập Học Đại học chính quy khóa 2020 HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh
1 / 2
2 / 2

Thủ Tục Nhập Học Đại học chính quy khóa 2020

  1. Hồ sơ nhập học
  2. Hồ sơ minh chứng hưởng chế độ ưu tiên
  3. Kinh phí nhập học