1 / 2
2 / 2

Posts Tagged ‘Đại học chính quy’

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021,Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh đại học…