Sitemap

bieu-mau

 Sinh viên click vào các link tương ứng để điền thông tin cần thiết 1. BM1_CTSV_Đơn đề nghị kiểm tra lại kết quả thi kết thúc học phần: https://goo.gl/forms/dWDwQJa8kVyJbm8C3 2. BM2_CTSV_ Đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp https://goo....

Giới thiệu

H ọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai cơ sở đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 1. LÃNH ĐẠO CƠ SỞ TẠI TP.HCM: TS. Tân Hạnh Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông...
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai cơ sở đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 1. LÃNH ĐẠO CƠ SỞ TẠI TP.HCM: TS. Tân Hạnh Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông...

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển 07/9/1953 Thành lập trường Đại học Bưu điện - Vô tuyến điện 17/9/1966 Thành lập Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện (RIPT) 08/4/1975 Thành lập Viện Kinh tế Bưu điện (ERIPT) 25/8/1988 Thành lập Tru...

Sơ đồ tổ chức

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ TẠI TP HỒ CHÍ MINH BCH Đảng ủy Công đoàn Đoàn TNCS HCM Phòng đào tạo và khoa học công nghệ Phòng giáo vụ và công tác sinh viên Phòng kinh tế - tài chính Phòng tổ chức hành chính ...

Định hướng phát triển

  CÁC LỢI THẾ CỦA HỌC VIỆN Học viện thực hiện đồng thời cả hoạt động nghiên cứu KHCN và hoạt động giáo dục đào tạo Học viện được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị nghiên cứu đầu ngành và các đơn vị đào tạo, do vậy tiềm lực về kh...

Khoa chuyên ngành

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh hiện có nhiều bậc đào tạo: Sau Đại học, Đại học - Cao đẳng, Liên thông, Văn bằng 2, Tại chức, Từ xa với 5 khoa: - Khoa Cơ bản - Khoa Công nghệ thông tin - Khoa Viễn thông - Khoa K...

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 Trưởng Khoa: TS. Tân Hạnh Email: tanhanh@ptit.edu.vn Điện thoại: 08.38 299 605 – 08.37.305 316. Fax: 08.37.305.316 Website: http://fit.ptithcm.edu.vn. E-mail: cntt@ptithcm.edu.vn Phó trưởng Khoa: TS. Nguyễn Hồn...

Khung đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : Công nghệ thông tin T...

KHOA CƠ BẢN 2

KHOA CƠ BẢN 2 Điện thoại : 08.37.305 313 Fax : 08.37.305.313 E-mail : khoacb2@ptithcm.edu.vn Phụ trách Khoa: Ths. Nguyễn Tiến Duyên Email : ntduyen@ptithcm.edu.vn Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Xuân Hải Email : nxhai@ptithcm.edu.vn T...

KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 2

KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 2 Điện thoại : 08.37.305 317 Fax : 08.37.305.317 E-mail : khoadt2@ptithcm.edu.vn Website : www.ptithcm.edu.vn/dee   Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Lương Nhật Email: nhatnl@ptithcm.edu.vn Phó trưởng khoa : TS. Nguyễ...

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 2

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 2 Điện thoại : 08.38.229372 – 08.37.305 314; Fax : 08.37.305.314 E-mail : khoaqtkd2@ptithcm.edu.vn   Phó trưởng khoa, phụ trách Khoa: TS. Trương Đức Nga Email: tdnga@ptithcm.edu.vn Phó trưởng khoa: TS. Hồ Thị...

Kí túc xá

GIỚI THIỆU KÝ TÚC XÁ Số chỗ ở: 1.400 với 130 phòng ở. 100% tân sinh viên được bố trí ở KTX nếu có nhu cầu.   Ký túc xá thường Ký túc xá dịch vụ Phí: 120.000đ/SV/tháng Số người: 10 – 18 sinh viên/phòng Vệ sinh: tự vệ si...

Liên hệ

PHÒNG ĐÀO TẠO & KHOA HỌC CÔNG NGHỆ :  Số điện thoại: (84) 8 38226404 - (84) 8 38295092 * Bộ phận tuyển sinh: Số điện thoại: (84) 8 38297220 Email: tuyensinh@ptithcm.edu.vn * Bộ phận thư viện: Số điện thoại: (84) 8 37308398 ...

PTIT Tuyển sinh

Tuyển sinh sau Đại học Tuyển sinh Đại học - Cao đẳng Tuyển sinh liên thông Sau đại học

Quy chế và biểu mẫu

CÁC MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THÔNG DỤNG (các đơn vị tham khảo) A. CẤP HỌC VIỆN Mẫu số 1: Công văn Mẫu số 1: Quyết định Mẫu số 3: Quyết định ban hành văn bản Mẫu số 4: Tờ trình Mẫu số 5: Báo cáo Mẫu số 6: Chương trình Mẫu ...

Thông điệp

"…Với sự không ngừng sáng tạo, đổi mới, Học viện Công nghệ BCVT cung cấp cho xã hội những sản phẩm nghiên cứu kết hợp giữa trí tuệ Việt Nam và công nghệ tiên tiến trên thế giới; nguồn nhân lực Công nghệ thông tin và Truyền thông trình độ cao, có năng l...

Tin đang cập nhật

Thông tin đang được cập nhật.

Các phòng thực hành

Phòng thực hành CNTT Phòng thực hành Điện tử Phòng thực hành Viễn thông

Các trung tâm

Trung tâm tin học Trung tâm dịch vụ mạng Trung tâm 2...

Công đoàn

Công đoàn CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG ĐOÀN HVCS KHỐI QUẢN LÝ ĐÀO TẠO KHU VỰC PHÍA NAM 1. MÔ HÌNH - Công đoàn Học viện Khối Quản lý Đào tạo Khu vực Phía Nam có lịch sử xây dựng và phát triển từ hơn 30 năm, trước đây là Công đoàn Cơ sở Trung tâm Đào t...

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN CƠ SỞ TP.HCM Trưởng phòng: ThS. Vũ Mạnh Tường Email: tuong@ptithcm.edu.vn Điện thoại: 08.38966 675 Fax: 08.38966 675 Chức năng: - Tham mưu, giúp cho Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học viện Cơ sở về quản lý, điều...

PHÒNG GIÁO VỤ CƠ SỞ TP.HCM

Thông tin đang được cập nhật

Phòng Giáo vụ và Công tác Sinh viên

PHÒNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN CƠ SỞ TP.HCM Trưởng phòng: ThS. Vũ Mạnh Tường Email: tuongvm@ptit.edu.vn Điện thoại: 08.38966 675 Fax: 08.38966 675 Chức năng: - Tham mưu, giúp cho Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học viện Cơ sở về quản...

Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên

PHÒNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN CƠ SỞ TP.HCM Trưởng phòng: Ông. Vũ Mạnh Tường Điện thoại: 08.8.966 675 Fax: 08.8.966 675 Email: đang cập nhật Chức năng: - Tham mưu, giúp cho Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học viện Cơ sở về quản lý, đ...

PHÒNG KINH TẾ TÀI CHÍNH

PHÒNG KINH TẾ TÀI CHÍNH CƠ SỞ TP.HCM Trưởng phòng: ThS. Phan Thị Bích Diễm Điện thoại: 08.39102 415 - 0837308400 Fax: 08.39102 415 Email: diemptb@ptithcm.edu.vn Chức năng: - Tham mưu cho Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học viện Cơ sở về ...

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CƠ SỞ TP.HCM Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: Ông Phan Văn Soát Email: phansoat@ptithcm.edu.vn Điện thoại: 08.37306600 Fax: 08.37306600 Chức năng: - Tham mưu, giúp việc cho Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học vi...

PHÒNG ĐÀO TẠO & KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

PHÒNG ĐÀO TẠO & KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CƠ SỞ TP.HCM Trưởng phòng : ThS. Lê Quang Phú Email : phulq@ptithcm.edu.vn Phó trưởng phòng: PGS. TS. Trần Công Hùng Email : conghung@ptithcm.edu.vn Điện thoại phòng: 08.38295092 Fax: 08.8.295 092 ...

TRUNG TÂM CƠ SỞ VẬT CHẤT & DỊCH VỤ

TRUNG TÂM CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ SỞ TP.HCM Trưởng trung tâm: ThS. Nguyễn Thanh Vân Điện thoại: 08.37.305.753 Email: vannt@ptithcm.edu.vn Chức năng: - Tham mưu cho Phó Giám đốc Học viện Phụ trách Học viện Cơ sở trong việc quản lý, sử...

TRUNG TÂM KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CƠ SỞ TP. HCM Trưởng trung tâm: ThS. Phạm Hoài Nam Email: hoainam@ptithcm.edu.vn Phó trưởng trung tâm: ThS. Châu Văn Phận Email:  cvp@ptithcm.edu.vn Điện thoại phòng: 08.37308397; 08.39105954 N...

Đảng Ủy

Đảng Ủy ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Điện thoại: 08.37306600 Fax: 08.37306600 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. Đ/C Phạm Hoài Nam Bí thư ...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bí thư Đoàn Học viện Cơ sở: đ/c Nguyễn Thanh Vân Địa chỉ Văn phòng Đoàn: Tầng trệt Hội trường A, Học viện Cơ sở Quận 9, đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú Điện thoại liên hệ: 08.37308397 ...
Trang thông tin xét tuyển Nguyện vọng 2

Trang thông tin xét tuyển Nguyện vọng 2

Tư vấn tuyển sinh (ĐT: 08. 38 297 220)   Các tin tức khác: Thông báo tuyển sinh xét tuyển nguyện vọng 2 hệ ĐH, CĐ chính quy năm 2011 Danh sách thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 (tính đến 17h 10/09) ...

Tư vấn tuyển sinh

Tư vấn tuyển sinh (Hotline: 1900 7110)

Những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn tuyển sinh (Hotline: 1900 7110)