1 / 2
2 / 2

V/v Thông tin về Ngày hội tuyển dụng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc (JOB FAIR 2017)

Sinh viên — vào November 3, 2017 lúc 3:10 pm

Sinh viên xem thông tin chi tiết tại đây:  JOB FAIR 2017