1 / 2
2 / 2

V/v Đợt xét TN tháng 12/2017 cho chính khóa ĐHCQ khóa 2013, Liên thông CĐ-ĐHCQ 2015 khối Kỹ thuật và các sinh viên trả nợ TN

Sinh viên — vào November 2, 2017 lúc 2:49 pm

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Thong bao dot xet Tot nghiep thang 12-2017