1 / 2
2 / 2

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2017

Sinh viên — vào August 30, 2017 lúc 5:19 pm

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh (Học viện Cơ sở) đã tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên cho các tân sinh khóa 2017 từ ngày 22/08 đến 26/08/2017.

Các tân sinh viên đã được nghe lãnh đạo Học viện Cơ sở giới thiệu về Học viện, một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2017-2018, kỹ năng học đại học; các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các quy chế, nội dung về công tác đào tạo, thi cử, nghiên cứu khoa học…

Các nội dung tuyên truyền về hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục.. cũng đã được các giảng viên có chuyên môn truyền đạt đến các sinh viên. Ngoài ra cán bộ công an Quận 9 cũng đã phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, pháp luật về an toàn giao thông với nhiều hình ảnh, clip trực quan sinh động.

Bên cạnh đó, những buổi giáo dục kiến thức gia đình, giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên; giới thiệu công tác Đoàn và phong trào ngoại khóa thanh niên, sinh viên trường học năm học 2017-2018 luôn mang đến cho các tân sinh viên những thông tin thú vị trong không khí sôi nổi, vui vẻ.

Ở cuối tuần sinh hoạt công dân – HSSV, các tân sinh viên các ngành cũng đã được gặp gỡ lãnh đạo các khoa đào tạo tương ứng, được giới thiệu về ngành học, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp gắn với trách nhiệm của SV giai đoạn hiện nay, cùng trao đổi, thảo luận, và được các Thầy Cô giải đáp thắc mắc.

 

Một số hình ảnh trong Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên

Tân sinh viên khóa 2017 tham gia tuần sinh hoạt công dân đầu khóa.

Thầy Vũ Trọng Duyệt tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam.

Tân sinh viên khoa Quản trị kinh doanh gặp gỡ Lãnh đạo khoa.

Tân sinh viên khoa Công nghệ thông tin chụp ảnh lưu niệm.