1 / 2
2 / 2

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

Sinh viên — vào March 16, 2016 lúc 9:02 am

Hiện nay, Trung Tâm Kỹ Thuật Đo Lường Chất Lượng 3 có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tại Học viện.

Sinh viên có nhu cầu tìm việc vui lòng download file chi tiết đính kèm tại đây : Trung Tâm Kỹ Thuật Đo Lường Chất Lượng 3 tuyển dụng