1 / 2
2 / 2

Thông tin tuyển dụng FSOFT

Hoạt động ngoại khóa, Sinh viên — vào September 18, 2013 lúc 1:33 pm

FSoft đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên trong các lĩnh vực Mobile, C/C++/Linux, Java và .NET
Thông tin về công việc, yêu cầu và cơ hội, quyền lợi và các hướng dẫn nộp hồ sơ xem chi tiết ở file đính kèm:
20 Fresher Mobility_FSU1_201309
35 Fresher C++Linux_201309
40 Junior J2EE Developers_201309
Fresher JavaDotNet_201309