1 / 2
2 / 2

Thông tin tuyển dụng công ty ANSV

Sinh viên, Thực tập - Học bổng — vào March 9, 2021 lúc 9:12 am

ANSV tiền thân là đơn vị Liên doanh giữa Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) với tập đoàn Alcatel – Lucent (Pháp) để nghiên cứu phát triển và sản xuất cũng như triển khai các thiết bị và giải pháp viễn thông