1 / 2
2 / 2

TMA Solutions: Ngày hội việc làm & nhận sinh viên thực tập

Thực tập - Học bổng — vào November 22, 2011 lúc 6:26 pm

Mời các bạn sinh viên đã và sắp tốt nghiệp ngành CNTT và ĐTVT đến Công ty TMA để có cơ hội:
1 – Tham quan công ty TMA
2 – Tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và chương trình nhận sinh viên thực tập của Student Development Center (SDC)
3 – Nhận hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp (ưu tiên sinh viên đã và sắp tốt nghiệp).

Thời gian: 08:30 – 12:00, Thứ bảy ngày 03/12/2011
Địa điểm: TMA Tower, Lô 17, Công viên phần mềm Quang Trung, Q 12

CHƯƠNG TRÌNH:
8:30 AM: Đón khách và nhận hồ sơ
09:00 AM: Giới thiệu về công ty và nhu cầu tuyển dụng
09:30 AM: Phỏng vấn các hồ sơ đã đăng ký trước
09:30-12:00 PM: Nhận hồ sơ và Phỏng vấn trực tiếp
12:00 PM: Kết thúc

Đăng ký tham gia tuyển dụng: recruit@tma.com.vn
Đăng ký tìm hiểu chương trình thực tập tại SDC: intern@tma.com.vn

Tải về các tài liệu liên quan tại đây.

Tags: ,