1 / 2
2 / 2

Thông tin tuyển sinh PhD

Thực tập - Học bổng — vào October 13, 2014 lúc 8:14 am
Ubiquitous Computing Laboratory đang có nhu cầu tuyển ứng viên PhD hoặc Combined (học PhD cho sinh viên chưa có bằng Master) về các lĩnh vực:
1. Machine Learning
2. AI and Expert Systems
3. Ontology
4. Data base and Data Mining
5. Cloud Computing
6. eHealthcare

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ email: maobuidinh@gmail.com