1 / 2
2 / 2

Thông tin tuyển dụng AXON ACTIVE VIETNAM

Thực tập - Học bổng — vào November 18, 2013 lúc 10:15 am

Ngày 07/ 12 sắp tới, công ty  AXON ACTIVE VIETNAM tổ chức một đợt tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp, tên gọi là Career Day 2013.

Xin mời các bạn sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp đăng ký tham dự

Xem thông tin chi tiết tại:

AAVN – Career Day A3 Poster

Career Day 2013