1 / 2
2 / 2

Thông tin tuyển dụng Aricent Việt Nam

Thực tập - Học bổng — vào November 21, 2013 lúc 3:33 pm

Hiện tại, công ty Aricent Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng 10 kỹ sư kiểm tra phần mềm viễn thông sắp hoặc đã tốt nghiệp và cung cấp chương trình đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực phần mềm viễn thông trước khi tham gia vào các dự án thực tế

Xin mời các bạn sinh viên khoa công nghệ thông tin, điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành liên quan đăng ký tham dự

Xem thông tin chi tiết tại: Chuong trinh thi tuyen_Aricent_2013-12

Mẫu đăng ký thi tuyển: Dang ky thi tuyen_Aricent_thang 12