1 / 2
2 / 2

Thông báo tuyển dụng – Công ty TNHH Thiết bị Đo lường và Điều khiển Đại Việt

Thực tập - Học bổng — vào March 17, 2015 lúc 11:03 am

Công ty TNHH Thiết bị Đo lường và Điều khiển Đại Việt đang có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hệ thống và lập trình viên Java.

Thông tin chi tiết xem file gửi kèm:  Tuyển dụng