1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ

Thực tập - Học bổng — vào April 20, 2016 lúc 10:14 am

Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh (BĐHCM) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Chúng tôi là đơn vị cung cấp các dịch vụ bưu chính chuyển phát có mạng lưới rộng lớn nhất Việt Nam và là đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích của đất nước.

Để đáp ứng nhu cầu công việc trong thời gian tới, BĐHCM thông báo tuyển dụng lao động với những điều kiện cụ thể như sau:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên tin học

Số lượng: 4

Thông tin chi tiết  tham khảo link sau: Thông báo tuyển dụng