1 / 2
2 / 2

Thông báo mời tham dự Microsoft Academic Tour 2015

Thực tập - Học bổng — vào October 14, 2014 lúc 8:05 am
CLB IT xin thông báo đến các lớp về chương trình Microsoft Academic Tour (MAT) 2015.Link đăng ký tham dự MAT: http://1drv.ms/1sy6K76.
MAT sẽ được tổ chức tại trường Đại học CNTT vào sáng ngày 25/10

Thông tin chương trình được update trên facebook: https://www.facebook.com/Tech4Student

Thân mời sinh viên các lớp đăng ký để tham gia để tìm hiểu thêm về các chương trình hấp dẫn từ Microsoft.