1 / 2
2 / 2

Technology Day 2016.

Thực tập - Học bổng — vào October 10, 2016 lúc 12:59 pm

 

Vào ngày 15 tháng 10 sắp tới, TMA solutions sẽ tổ chức ngày hội Technology Day 2016.

Thân mời toàn thể các bạn sinh viên tham dự, thông tin chi tiết vui lòng xem hình bên dưới.

Techday-Forums-VN