1 / 2
2 / 2

“Ngày hội việc làm 2014”

Thực tập - Học bổng — vào July 11, 2014 lúc 9:37 am

Kính mời sinh viên khoa Công nghệ Thông tin và Điện tử Viễn thông tham gia NGÀY HỘI VIỆC LÀM do Công ty TMA tổ chức vào này 19/7/2014.

Vposter ngay hoi viec lam

thong bao tuyen dung2

 

vitrituyendung A4