1 / 2
2 / 2

Kết nối Doanh nghiệp với Sinh viên

Thực tập - Học bổng — vào March 19, 2014 lúc 9:14 am

Trân trọng kính mời các bạn sinh viên khoa Công nghệ Thông tin đến tham dự hội thảo “Kết nối doanh nghiệp với sinh viên”
Chủ đề:
Nhu cầu nhân lực CNTT – Các ngành nghề CNTT phổ biến
Thực tập tại doanh nghiệp
Xu hướng và các lĩnh vực công nghệ chính
Thời gian: 8:30 – 11:30 ngày 27/03/2014