1 / 2
2 / 2

IMT Solutions tuyển dụng

Thực tập - Học bổng — vào May 19, 2012 lúc 7:06 pm

Hiện IMT Solutions đang có nhu cầu tuyển dụng 20 .NET, Ruby on Rails Web và Mobile developer. Thông tin chi tiết sinh viên có thể tải trong file đính kèm phía dưới.

Đính kèm:
Recruitment – NET developer 17.11.11
Recruitment – .Net Web developer-S26 10 11
Recruitment – Ruby on Rails Web developer-S26 10 11

Tags: