1 / 2
2 / 2

Học bổng trường Dankook Hàn Quốc

Thực tập - Học bổng — vào August 25, 2013 lúc 9:44 am

Học bổng bao gồm các khoản sau:

– Học phí: 3000000 won/kỳ

– Ký túc xá: 350000 won/tháng

– Sinh hoạt phí: 500000won/tháng (phụ thuộc vào năng lực của sinh viên)

– Thời gian: 3 năm (bắt đầu vào tháng 3 năm 2014)

Thông tin chi tiết về học bổng:  Scholarship Information