1 / 2
2 / 2

Global Cybersoft tuyển dụng

Thực tập - Học bổng — vào June 4, 2014 lúc 12:39 pm

Global Cybersoft đang có nhu cầu tuyển dụng:

  • Internship: dành cho các bạn sinh viên năm thứ 3,4 (part time/full time)
  • Fresh Engineer: dành cho các bạn sắp tốt nghiệp (full time)

Thông tin chi tiết, xem tập tin gửi kèm

 

13M-FLD-014 – Job Opening Internship

13M-FLD-014 – Job Opening Software Engineer