1 / 2
2 / 2

FSOFT HCM – Chance to work abroad for graduated IT students

Thực tập - Học bổng — vào November 21, 2014 lúc 10:57 am

Hiện nay FPT Software HCM đang có nhu cầu cao tuyển dụng với nhiều vị trí khác nhau:

1.      Fresher C/C++/Embedded Developer

2.      Fresher/Junior .Net Developer

3.      Fresher SAP Basic Consultant

4.      Fresher/Junior Java/J2EE Developer

Thông tin chi tiết