1 / 2
2 / 2

ĐĂNG KÝ THAM GIA SỰ KIỆN INTERNET DAY 2014

Thực tập - Học bổng — vào November 17, 2014 lúc 8:46 am

Internet Day là sự kiện thường niên do Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) khởi xướng để kỷ niệm sự có mặt và phát triển của Internet tại Việt Nam. Đây là sự kiện để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Internet, đại diện của các cơ quan Chính phủ, các nhà quản lýcác đối tượng làm việc trong ngành công nghệ gặp gỡ, giao lưuchia sẻ kinh nghiệm nhằm thúc đẩy các dịch vụ, ứng dụng, nội dung trên mạng đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu người dùng.

VNG_Internet Day 2014