1 / 2
2 / 2

CÔNG TY TNHH HARVEY NASH VIỆT NAM CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DOANH NGHIỆP

Thực tập - Học bổng — vào November 19, 2015 lúc 6:27 pm

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY:
Harvey Nash là tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực gia công xuất khẩu phần mềm, tuyển dụng và gia công quy trình kinh doanh. Trụ sở chính tại Vương Quốc Anh cùng với 43 văn phòng và 7000 nhân viên trên toàn thế giới, sứ mệnh của chúng tôi là mang lại lợi ích cho khách
hàng từ đội ngũ nhân viên tài năng.
Harvey Nash Việt Nam là trung tâm của Harvey Nash trên toàn thế giới. Với hơn 1.600 kỹ sư phần mềm tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, chúng tôi theo đuổi sự hoàn hảo và chất lượng trong việc cung cấp các dịch vụ đặc trưng bao gồm:

– Dịch vụ Phát triển Phần mềm (Software Development)

– Dịch vụ Gia Công Quy Trình Kinh Doanh (Business Process Service)

– Phát triển và Vận hành Cơ sở hạ tầng CNTT (IT Infrastructure & Maintenance)

– Nghiên cứu và phát triển công nghệ truyền thông (Communication Tech R&D)
Tham khảo thêm tại website:
II. MỤC ĐÍCH CHƯƠNG TRÌNH:

– Tham quan công ty, giới thiệu các phòng ban làm việc tại Harvey Nash.

– Chia sẻ từ các chuyên gia trong công ty và định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên.

– Giới thiệu chương trình tuyển dụng – phát triển nhân tài “FRESHER” dành cho sinh viên sắp ra trường.
III. ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên năm cuối Khoa CNTT Học Viện Bưu Chính Viễn Thông.
IV. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM – Thời gian: 13:30 – 17:30 chiều thứ Sáu – 27/11/2015 – Địa điểm: Công ty Harvey Nash – Lầu 3 – Etown 1 – Cộng Hòa
V. CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

– 13:30 – 13:45: Game show

– 13:45 – 14:30: Giới thiệu Harvey Nash và chương trình Fresher

– 14:30 – 15:00: Chia sẻ Định hướng nghề nghiệp từ các chuyên gia trong công ty

– 15:00 – 15:30: Hỏi đáp

– 15:30 – 16:00: Tham quan công ty

– 16:00 – 16:15: Tea-break

– 16:15 – 17:30: Làm bài test đầu vào chương trình Fresher (IQ – Tech – English)
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ: – Chị Phạm Thanh Giang – Chuyên viên Tuyển Dụng
 Email: Giang.PhamThanh@harveynash.vn
 Phone: 0909.910.121 – Anh Huỳnh Nhật Luân – Trợ lý Tuyển Dụng
 Email: Luan.HuynhNhat@harveynash.vn
 Phone: 0169.668.2549

TPHCM, ngày 17 tháng 11 năm 2015
BAN LÃNH ĐẠO

Bà Phan Nam Trân
Giám Đốc Nhân Sự

Harvey Nash Fresher Season 4