1 / 2
2 / 2

Cơ hội nhận học bổng toàn phần tại trường đại học Middlesex

Thực tập - Học bổng — vào March 4, 2014 lúc 9:24 am

Như một phần của sự đầu tư vào nghiên cứu, đại học Middlesex hân hạnh thông báo tới sinh viên học bổng toàn phần năm 2014 trong một số lĩnh vực như sau:
Nghệ thuật & Thiết kế
Y sinh học và Sinh học
Kinh doanh và quản lý
Khoa học máy tính
Kinh tế
Giáo dục
Kỹ thuật điện tử
Địa lý và Khoa học môi trường
Luật
Toán học
Truyền thông và Văn hóa
Điều dưỡng
Nghệ thuật biểu diễn
Chính trị
Tâm lý học
Xã hội học
Công tác Xã hội & Chính sách Xã hội
Thể thao

Thông tin chi tiết xem tại http://www.mdx.ac.uk/research/applications/fees/bursaries/index.aspx