1 / 2
2 / 2

Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin

Thực tập - Học bổng — vào April 27, 2016 lúc 9:36 am

Công ty Ericsson đang có nhu cầu tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp khoa điện tử viễn thông và công nghệ thông tin, thông tin cụ thể như sau:

ericsson