1 / 2
2 / 2

Chương trình nhận SV thực tập hè 2012 của ELCA

Thực tập - Học bổng — vào May 31, 2012 lúc 4:11 pm

ELCA Informatique SA là một tập đoàn hàng đầu ở Thụy Sỹ chuyên cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực phát triển phần mềm, tích hợp hệ thống và tư vấn kinh doanh. Được thành lập từ năm 1998, ELCA Việt Nam là trung tâm phát triển phần mềm đầu tiên của tập đoàn ELCA ở nước ngoài. Mục tiêu chính của ELCA Việt Nam là hỗ trợ tập đoàn ELCA phục vụ các khách hàng ở châu Âu và trên thế giới.

Trong tháng 7 và tháng 8/2012, ELCA sẽ khởi động chương trình thực tập hè Công nghệ JAVA cho sinh viên, các chủ đề của 4 tuần thực tập bao gồm:
ENGINEERING SKILLS
• Design Patterns, OO Concepts
• Database Concepts, SQL
• Application Security

TECHNICAL KNOW-HOW
• JAVA and Important Classes
• SpringMVC, JSP
• Hibernate, Spring-EL4J

PROCESSES
• Quality System
• Software Development
• Testing

Nộp đơn
Các sinh viên hoàn thành năm 3 chuyên ngành IT có thể gửi CV, SYLL, bảng điểm và các chứng chỉ khác liên quan tới email hr@elca.vn (Email subject: “Application for Internship Program”)
Hạn chót: 03.06.2012

Tải về:
Internship Program July 2012
Internship training schedule – July

Tags: ,