1 / 2
2 / 2

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MẠI VỤ TÀI NĂNG 2014 UNILEVER

Thực tập - Học bổng — vào May 21, 2014 lúc 1:18 pm

 

 

Chương trình giám sát mại vụ tài năng 2014 dành riêng cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp có hoài bão và mong mốn phát triển trong lĩnh vực kinh doanh, xây dựng chiến lược và phát triển lâu dài với khách hàng.

Sinh viên xem poster để biết thêm chi tiết.

CDF Poster