1 / 2
2 / 2

Thông báo V/v Triển khai học bổng “Viso – Khởi đầu ngời sáng” và “”Power on”” dành cho sinh viên năm học 2016-2017

Sinh viên — vào October 21, 2016 lúc 2:31 pm

Nhằm hỗ trợ, khích lệ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập, rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ HSSV Thành phố tổ chức trao học bổng “Viso – Khởi đầu ngời sáng” và Power on” dành cho sinh viên năm học 2016-2017.

Sinh viên xem chi tiết thông báo về học bổng  tại đây:    HB Viso nam hoc 2016-2017

Lưu ý:

  1. Học bổng “Viso – Khởi đầu ngời sáng”: Sinh viên nộp hồ sơ về phòng Công tác sinh viên đến hết ngày 27-10-2016.
  2. Học bổng “Power on”: Sinh viên nộp hồ sơ về phòng Công tác sinh viên đến hết ngày 16-11-2016.