1 / 2
2 / 2

Thông báo v/v thu hồ sơ đối với sinh viên thuộc diện có đất bị thu hồi trên địa bàn TpHCM năm học 2014-2015

Sinh viên — vào February 12, 2015 lúc 12:45 pm

Download: TB thu ho so doi voi sv thuoc dien co dat bi thu hoi