1 / 2
2 / 2

Thông báo V/v thi kiểm tra công nhận chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh cho SV ĐHCQ khóa 2013

Sinh viên — vào August 3, 2017 lúc 9:12 am

Sinh viên xem chi tiết tại đây:   TB thi kiem tra chuan Tieng Anh dau ra cho sv DHCQ khoa 2013