1 / 2
2 / 2

Thông báo V/v thi kiểm tra công nhận chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh cho SV ĐHCQ khóa 2013

Sinh viên — vào March 22, 2017 lúc 1:38 pm

Sinh viên xem chi tiết tại đây:  TB thi TA chua dau ra cho sv DHCQ khoa 2013