1 / 2
2 / 2

Thông báo v/v thi kiểm tra công nhận chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 2012

Sinh viên — vào March 3, 2016 lúc 10:02 am

TB vv thi kiem tra Tieng Anh chuan dau ra he DHCQ 2012