1 / 2
2 / 2

Thông báo v/v sinh viên hệ niên chế thi lại các môn tốt nghiệp

Sinh viên — vào November 1, 2016 lúc 2:47 pm

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây:  TB sv he nien che thi lai cac mon TN