1 / 2
2 / 2

Thông báo v/v nộp giấy cam kết trả nợ của sinh niên trong đợt xét TN đợt 3 năm 2016

Sinh viên — vào December 9, 2016 lúc 2:05 pm

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây:

TB nop giay cam ket tra no – Xet TN dot 3 nam 2016

XacNhanHoanTatThuTucCapBang_Dot3-2016

Mau don cam ket tra no