1 / 2
2 / 2

Thông báo V/v Hiệu chỉnh ngày thi TN hệ ĐHTX khóa 2012 Ngành QTKD và các khóa trước trả nợ

Sinh viên — vào November 1, 2016 lúc 2:51 pm

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây:

TB vv hieu chinh ngay thi TN he DHTX 2012 – Nganh QTKD va cac khoa truoc tra no