1 / 2
2 / 2

Thông báo v/v bổ sung hồ sơ nhập học khóa 2015

Sinh viên — vào September 25, 2015 lúc 9:36 am

Phòng Giáo vụ & CTSV thông báo đến toàn thể sinh viên hệ Đại học – Cao đẳng chính quy khóa 2015 bổ sung gấp những hồ sơ nhập học còn thiếu (nộp cho cô Hoài – Phòng Giáo vụ & CTSV). Hạn chót đến hết ngày 28-09-2015.