1 / 2
2 / 2

Thông báo về việc tổ chức thi kiểm tra Tiếng Anh 4, 5, 6 cho sinh viên Đại học CQ các khóa 2008, 2009, 2010

Sinh viên — vào April 28, 2014 lúc 3:04 pm

Sinh viên hệ ĐHCQ các khóa 2008, 2009, 2010 xem thông báo v/v tổ chức kỳ thi & quy định đăng ký, đóng lệ phí tại: Thong bao KTTA 4 5 6_HKII nam 2013-2014.

P.Giáo vụ & Công tác sinh viên