1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO VÀ MẪU ĐƠN MIỄN/GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2014-2015

Sinh viên — vào September 29, 2014 lúc 2:32 pm

Gửi sinh viên các lớp chính quy đang học năm học 2014-2015

Sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí (ĐH khóa 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; Cao đẳng 2012, 2013, 2014 và Liên thông 2013) xem thông báo về việc Miễn giảm học phí năm học 2014-2015 (kèm mẫu Đơn đề nghị Miễn giảm học phí & Giấy cam kết)

Thời hạn nộp Hồ sơ : Trước ngày 03/10/2014

Thông báo: TB MIEN GIAM HP 2014-2015

Mẫu đơn: Mau don Miengiamhocphi & Ban camket