1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO V.v đăng ký tham dự học bổng khóa học “Lãnh đạo khởi nghiệp” năm 2015 do Trung tâm hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp trực thuộc Thành Đoàn phối hợp với Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố tổ chức

Sinh viên — vào April 8, 2015 lúc 9:24 am

TB ve hoc bong khoa hoc Lanh dao khoi nghiep

Dang ky khoa hoc LANHDAOKHOINGHIEP

De cuong Tonghop_Mucluc-2015