1 / 2
2 / 2

Thông báo tuyển sinh đào tạo kỹ sư chất lượng cao ngành công nghệ thông tin năm 2017

Sinh viên — vào August 5, 2017 lúc 8:52 am

Thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy các ngành Công nghệ kỹ thuật điện điện tử, Kỹ thuật điện tử truyền thông, An toàn thông tin, Công nghệ thông tin (Khối thi tổ hợp A và A1) có thể đăng ký học ngành Công nghệ thông tin hệ chất lượng cao tại Học viện.

Chi tiết xem thông báo đính kèm: Thông báo tuyển sinh chất lượng cao