1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH VÀO – RA LỚP HỌC TRONG CÁC NGÀY HỌC TẬP TRUNG – PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19

Sinh viên — vào April 29, 2020 lúc 3:17 pm

– Thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính Phủ; Căn cứ Quyết định số 1371/QĐ-BCĐ ngày 23/4/2020 của Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid – 19 Tp.Hồ Chí Minh; Căn cứ công văn số 1467/BGDĐT – GDTC của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid – 19 trong trường học; để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch Covid – 19 trong những ngày học tập trung tại Học viện Cơ sở, Trung tâm CSVC & DV thông báo đến các sinh viên quy trình vào/ra khi lên lớp học như sau:

1. Trước khi bắt đầu buổi học (trước 7h00 sáng và 12h30 chiều):

– Yêu cầu sinh viên phải đeo khẩu trang trước khi vào cổng trường và đảm bảo suốt trên đường từ nhà đến trường.

* Đối với sinh viên đi xe máy: dừng kiểm tra thân nhiệt tại cổng nhà giữ xe trước khi vào gửi xe, lên giảng đường theo lối cầu thang khu B (02 cầu thang). Sinh viên học tại khu E sẽ đi theo lối sân cờ, qua đầu dãy D.

* Đối với sinh viên không đi xe máy: dừng kiểm tra thân nhiệt trước tiền sảnh khu A (buổi chiều đo tại cổng bảo vệ). Lên giảng đường theo lối cầu thang khu A (02 cầu thang). Sinh viên học tại khu E sẽ rẽ trái đi theo lối cạnh hội trường 2A08.

– Riêng sinh viên nội trú được kiểm tra thân nhiệt hàng ngày tại KTX,  lên giảng đường bằng lối cầu thang cạnh hội trường 2A08 và phòng photocopy, Sinh viên học tại khu E sẽ đi lối cầu thang khu E – cạnh hội trường D.

2. Trong thời gian học:

– Khi vào phòng học sinh viên đảm bảo ngồi giãn cách theo vị trí ngồi đã đánh dấu lên bàn học (vị trí X), sinh viên bắt buộc phải theo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường, hạn chế giao tiếp với nhau ở khoảng cách gần. Thường xuyên rửa tay bằng xà bông diệt khuẩn – tại vòi nước rửa tay trong nhà vệ sinh từng dãy. Mỗi sinh viên phải mang theo nước uống, có dụng cụ uống nước riêng.

– Chấp hành việc giải lao/ ra về theo phòng chẵn – lẻ, khi giải lao và lên xuống cầu thang đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1m giữa 02 sinh viên, luôn đeo khẩu trang. Không tập trung đông người, không sang lớp khác ảnh hưởng đến việc học tập và để đảm bảo việc thực hiện giản cách.

3. Kết thúc mỗi buổi học:

– Sau khi có thông báo kết thúc buổi học, sinh viên ra về theo lối cầu thang và hướng đi như hướng dẫn lúc vào học. Luôn giữ khoảng cách tối thiểu 1m giữa 02 sinh viên, đặc biệt là khi ra cổng, xuống cầu thang… Đảm bảo đeo khẩu trang suốt từ trường về nhà.

Lưu ý: Các trường hợp bất thường như sốt, ho, … sinh viên báo ngay Lãnh đạo Phòng CTSV (thầy Phạm Xuân Minh  _ 0939.692171) hoặc Lãnh đạo Trung tâm CSVC& DV (thầy Nguyễn Thanh Vân _ 0918.041536).

– Đề nghị tất cả sinh viên nội trú thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

TL. PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN 

PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TẠI TP.HỒ CHÍ MINH 

TRƯỞNG TRUNG TÂM CSVC&DV

(ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thanh Vân