1 / 2
2 / 2

Thông báo mở lớp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên

Sinh viên — vào September 20, 2016 lúc 9:11 pm

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, Phòng Đào tạo & Khoa học công nghệ sẽ tổ chức khóa học cụ thể như sau:

  1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server
  2. Kỹ thuật tối ưu lập trình
  3. Hacking cơ bản
  4. Linux cơ bản
  5. Lập trình PLC

Thông tin chi tiết về khóa học đính kèm.

CacKhoaNangCaoKyNangNgheNghiep_CNTT

KhoaNangCaoKyNangNgheNghiep-PLC_KTDT2

HocPhiCacKhoaHoc

– Thời gian đăng ký: từ ngày 23/9/2016 đến ngày 07/10/2016

– Thời gian khai giảng khóa học: 10/10/2016

– Địa điểm đăng ký: Phòng Kinh tế Tài chính – Cơ sở Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Cô Mai Khanh Phòng ĐT&KHCN, Điện thoại: (08) 38297220

 

 

PHÒNG ĐT&KHCN