1 / 2
2 / 2

Quyết định về việc phê duyệt tạm thời danh sách tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy năm 2017

Sinh viên — vào July 29, 2017 lúc 1:11 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh, thông báo về việc phê duyệt tạm thời danh sách tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy năm 2017.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:phê danh sách tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy năm 2017