1 / 2
2 / 2

Quy Trình Tiếp Nhận Sinh Viên Nhập Học Học Kỳ 2 Năm Học 2020-2021

Sinh viên — vào March 19, 2021 lúc 2:15 pm

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, để bảo đảm an toàn và phòng chống dịch, Học viện Cơ sở thông báo đến toàn thể sinh viên Quy trình tiếp nhận sinh viên nhập học Học kỳ 2, năm học 2020-2021 như sau:

Toàn văn thông báo.